Archive for the tag "khoresht’e"

Khoresh Rivas – Rhubarb Stew